กล่องข้าวสแตนเลส stainless steel lunch box

กล่องข้าวสแตนเลส มีรูระบายความร้อน คลิปล็อครอบด้าน

  • ทนทาน สะอาด ปลอดภัย
  • เปิด-ปิดได้ง่าย
  • ปิดสนิท..ไม่รั่วซึม

Material : พลาสติก / สแตนเลส

ขอใบเสนอราคา

Description

กล่องข้าวสแตนเลส มีรูระบายความร้อน คลิปล็อครอบด้าน

  • ทนทาน สะอาด ปลอดภัย
  • เปิด-ปิดได้ง่าย
  • ปิดสนิท..ไม่รั่วซึม

Material : พลาสติก / สแตนเลส