สมุดโน๊ตปกกระดาษคราฟสันแม๊ก Craft Notebook

Item code : ST-0024

Description : สมุดโน๊ตจดข้อความหน้าปกกระดาษคราฟ เย็บสันแม็ก

Material : หน้าปกกระดาษคราฟ

Size : สามารถเลือกขนาดได้

ขอใบเสนอราคา