แก้วเซรามิค เขียนข้อความได้

ขอใบเสนอราคา

Description

  • วัสดุ : เซรามิค
  • ความจุ : 450 ml
  • ขนาด : 8 x 12 ซม.
  • คุณสมบัติ : บรรจุเครื่องดื่ม สามารถใส่ได้ทั้งร้อนและเย็น มีความทนต่ออุณหภูมิ