จิ๊กเกอร์สแตนเลส 25/50 ml

ขอใบเสนอราคา

Description

Stianless Jigger 25/50 ml สำหรับตวงเครื่องดื่ม

  • วัสดุ :  สแตนเลส 304
  • ความจุ : ด้านเล็ก 25 ml ด้านใหญ่ 50 ml
  • คุณสมบัติ : สำหรับตวงเครื่องดื่ม